Leden VVV-Brakel:Annette Van Den Wyngaert
Karine De Vos
Hugo Conderaerts
Mariette Blondeel
Marc Carlier
Marnix De Groote
Rodger Serlet
Nancy Watté
Paul De Middeleer
Gary De Nooze
Ludwig De Temmerman
Linda De Zutter
José Deprez
Hilde D’Haeyer
Roger Dhomme
Robert Gabriëls
Noël Morreels
Carla Schollier
Roland Sonck
Eric Van Cauwenberge
Johan ThomasPetra Van Hoorde

Raad van Bestuur:
voorzitter: Eric Van Cauwenberge
Eerste ondervoorzitter: Marc Carlier
tweede ondervoorzitter: Johan Thomas
secretaris : José Deprez
penningmeester : Gary De Nooze
lid: Hilde D’Haeyer
lid: Roger Dhomme
lid: Noël Morreels
lid: Carla Schollier
lid: Paul De Middeleer
lid: Anette Van Den Wijngaert
lid: Hugo Conderaerts

Algemene Vergadering:

Eric Van Cauwenberge
Annette Van Den Wyngaert
Hugo Conderaerts
Karine De Vos
Mariette Blondeel
Marnix De Groote
Ludwig De Temmerman
Linda De Zutter
Robert Gabriëls
Rodger Serlet
Marc Carlier
Johan Thomas, schepen
José Deprez
Gary De Nooze
Nancy Watté
Hilde D’Haeyer
Roger Dhomme
Noël Morreels
Carla Schollier
Roland Sonck
Paul De Middeleer

Petra Van Hoorde

18-