wie
watgeschiedenis & realisaties
– Leden VVV-Brakel
– Raad van Bestuur
– Algemene 
 Vergadering
– Voorzitter
Beleidsverklaring rond de taak van de VVV.
Toerisme is een mix van communicatie en commercie …
De Brakelse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme, een vereniging zonder winstoogmerk, bestaat meer dan 30 jaar …
De V(ereniging) voor V(reemdelingenVerkeer) & Toerisme Brakel is een vereniging zonder winstoogmerk met vrijwilligers als leden. Ze werd opgericht in 1976. Het doel is: het plaatselijk toeristische bedrijf te verdedigen en te bevorderen evenals ervoor te zorgen dat de toerist uitstekend onthaald wordt. VVV-Brakel is erkend door Toerisme Vlaanderen en is lid van Toerisme Oost-Vlaanderen. Meer dan 35 jaar ononderbroken toeristische werking werd bekroond met de opening van een erkend toeristisch infokantoor in 2000. Op deze pagina’s kunnen jullie kennismaken met de leden, de doelstellingen en de opdrachtverklaring.